Nie ma już hgroup w HTML5

Przyznam, że takie rzeczy nie zdarzają mi się codziennie. Żeby przepuszczać sajt przez walidator i dostać zielone światło, a po kilku dniach to samo wywala już błąd o nieprawidłowym znaczniku (w obu przypadkach sajt walidowany jako HTML5, bez żadnych znaczących zmian w markupie).

Okazuje się, że w międzyczasie usunięto ze specyfikacji <hgroup>. OK, do dodawania nowych znaczników jestem przyzwyczajony, ale usuwania ot tak, z dnia na dzień — nie bardzo.

Usunięcie znacznika postulował niejaki Steve Faulkner, argumentując m.in. że:

  • <hgroup> nie wskazuje jasno, który H jest subnagłówkiem,
  • semantyka nagłówków jest wciąż jasna i bez <hgroup>
  • wg specyfikacji na potrzeby dostępności wszystkie nagłówki wewnątrz <hgroup> i tak ulegają konkatenacji, co usuwa jakąkolwiek hierarchię nagłówków,
  • <hgroup> jest właściwie tylko <div>’em pod inną nazwą

A co obecnie mówi walidator napotykając ten znacznik?

Znacznik hgroup jest przestarzały. Aby oznaczyć podnagłówki, rozważ albo umieszczenie ich w elemencie p po elemencie h1-h6 zawierającym nadrzędny nagłówek, albo umieszczenie podnagłówka bezpośrednio w elemencie h1-h6 zawierającym nadrzędny nagłówek, ale oddzielonego od podstawowego nagłówka interpunkcją i / lub, przykładowo, spanem z innym stylem. Aby pogrupować nagłówki i podnagłówki, alternatywne tytuły lub tagline’y, rozważ użycie elementów header lub div.

O ile nie mam problemu z tą argumentacją, o tyle jako developer jestem co nieco zniesmaczony tego typu niespodziankami podczas prac nad walidacją sajtów 🙁

Źródła:

Dodaj komentarz